Dwernik – cerkiew

Dwernik_cerkiew_2012Dwernik – kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła, dawna cerkiew grecko – katolicka zbudowana w 1898 roku. Po II wojnie światowej opuszczona i ograbiona. Wobec groźby całkowitego zniszczenia oraz nowych potrzeb duszpasterskich została w latach 1979-1981 przeniesiona do Dwernika. W 1981 roku Biskup Przemyski Ignacy Tokarczuk  ustanowił w Dwerniku nową placówkę duszpasterską, wydzieloną z parafii Lutowiska. Z dawnego wyposażenia zachował się tytułowy, malowany na blasze obraz św. Michała Archanioła umieszczony w nastawie ołtarza.
Nazwa Dwernik wywodzi się od prasłowiańskiego słowa Dwernik (osoba pilnująca drzwi lub bramy odźwierny), co potem mogło być zapożyczone od bojkowskiego dweri lub dwerci (co oznacza  wrota, furta, przejście). Dwernik był wsią prywatną, lokowaną na prawie wołoskim u ujścia potoku Dwernik do Sanu. Zachował się przywilej lokacyjny z 1533 roku, wydany przez Piotra Kmitę, Marszałka Wielkiego Koronnego, Starostę krakowskiego i przemyskiego. Wieś została podarowanaDwernik_nieistniejąca_cerkiew_fotopolska.eu rodzinie szlacheckiej Tarnowskich. Łukasz Tarnowski, syn Iwana osiadł w Dwerniku i przyjął od swojej siedziby nazwisko Dwernicki. Szlachecka rodzina rozproszyła się po całej Rzeczypospolitej. Z niej wywodzi się słynny bohater spod stoczka Łukowskiego gen Józef Dwernicki (1779 – 1857).

Pierwsza wzmianka o cerkwi w Dwerniku pochodzi z 1533 roku. Cerkiew parafialna p.w. św. Michała Archanioła, drewniana, została zbudowana w 1785 roku. Odnowiono ją w 1898 r., spalona w 1947 r. Z biegiem lat wieś zmieniała właścicieli; między innymi byli nimi: Stadniccy, Potoccy, Ramułowie. We wrześniu 1939 roku wieś została przecięta granicą państwową wytyczoną na Sanie. Dwernik znalazł się pod okupacją niemiecką. W 1945 roku Dwernik powrócił do Polski, ale ze względu na przewagę UPA, był to teren niebezpieczny. Ludność Dwernika prawie w całości wysiedlono do ZSRR, a zabudowę wsi spalono. Nowa karta dziejów Dwernika zaczyna się dopiero w 1951 roku, kiedy to po regulacji granic z ZSRR, zaczęto zasiedlać ten teren.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code