Bieszczady. Gdzie dzwonnica głucha otulona w chmury