Bieszczadzkie cztery pory roku. Zapiski z Siekierezady