Cerkwie / KościołyFotkiFoto 2015

Kulaszne – cerkiew

Kulaszne – wieś nad Osławą w bocznej dolinie między Białym Wierchem, a Działem. Istniejąca już w 1538 r., jednak przywilej lokacyjny na prawie wołoskim uzyskał Stecz Rusin dopiero w 1546 roku.
Należąca w II poł. XIX w. do Ścibor-Rylskich wieś, wykupiła rodzina Truskolaskich. W 1880 r. we wsi działał, należący do Truskolaskiego, „zakład leczniczy klimatyczno-żętyczny”. Posiadał on „wszelkie wody mineralne, restauracje i wygodne mieszkania, piękne spacery i ogród, nadto w niedalekiej Osławie kąpiele zimne rzeczne”.
W latach międzywojennych wieś liczyła około 90 „numerów” i 500 mieszkańców.

Według Włodzimierza Antoniewicza (polski archeolog pochodzenia ormiańskiego, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, członek PAN) nazwa wsi wywodzi się od albańskiej nazwy kulloše oznaczającej pastwisko.

Kulaszne_mapaCerkiew św. Michała Archanioła w Kulasznem
W XIX i pierwszej połowie XX w. (do 1947 r.) Kulaszne wchodziło w skład greckokatolickiej parafii w Szczawnem, dekanatu łupkowskiego. Ostatnim proboszczem był ks. Mychajło Hrobelski. W 1938 r. w Kulasznem mieszkało 550 grekokatolików. Zbudowana w 1844 r. w Kulasznem cerkiew pod wezwaniem św. Proroka Eliasza została przemianowana w 1901 r. na św. Michała. Od roku 1949 świątynia była własnością parafii rzymskokatolickiej. Spłonęła w 1974 r., a na jej miejscu postawiono kościół rzymskokatolicki. Parafię greckokatolicką w Kulasznem reaktywowano w 1962 r. Pierwszym duszpasterzem był ks. Zenon Złoczowski (1962-1968), następnie ks. Bazyli Czerwinczak (1968-1975), o. Jarosław Madzelan MSU (1975-1977), ks. Zenon Drozd (1977-1978), ks. Stanisław Mucha 1978-1985). W latach 1985-2002 proboszczem był ks. Jan Pipka.
Z inicjatywy ks. Andrzeja Żurawia i parafian w latach 2004-2006 zbudowano nową świątynię, zaprojektowaną przez inż. arch. Bogdana Jezierskiego. Cerkiew wzniesiono z cegły, banie pokryte zostały blachą miedzianą, zaś ściany elewacyjne wyłożono cegłą klinkierową. Ikonostas wykonał Władysław Sowa, ikony namalowane zostały prze p. Lekostaj, freski ścienne przez Marka Eabiana. Cerkiew poświęcona została w 2006 r. przez ks. abp. Jana Martyniaka. /opis z tablic umieszczonych koło cerkwi/

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.